LAYİHƏ HAQQINDA

Aqrobazar layihəsi 2018-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fiziki
şəxslərin və şirkətlərin internet üzərindən öz məhsul və xidmətlərini təqdim etməsi
məqsədilə yaradılmış elektron elan platformasıdır. Bu platforma vasitəsilə qeydiyyatdan
keçən hər bir şəxs saytın istifadə qaydalarına əsasən kənd təsərrüfatı ilə bağlı istənilən
məhsul və xidmətin alqı-satqısını həyata keçirə bilər.

LAYİHƏNİN MƏQSƏDİ

Layihənin məqsədi istər fiziki şəxslərin, istərsə də şirkətlərin qısa zaman kəsiyində
axtardığı məhsul və xidmətləri aqrobazar elektron elan platforması üzərindən əldə edə
bilməsidir. Bunun üçün elektron elan platformasında müştərilər üçün geniş funksionallıq
nəzərdə tutulmuşdur. Gələcəkdə müştərilərin rahatlığı və daha geniş funksionallıq üçün
platformada daha geniş texniki imkanlar yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

ELAN YERLƏŞDİR